Tóm tắt về Cen Zone

Cen Zone là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp chuyên ... Xem thêm

 • >1,000,000m2

  Nhà xưởng
  sẵn sàng

 • >50,000,000m2

  Đất công nghiệp
  sẵn sàng

 • >300

  Khu công nghiệp,
  cụm công nghiệp

 • >800

  Khách hàng
  quốc tế

Tin tức nổi bật